راهکارهای پرتو ارتباط
  • کیفیت سنجی، عیب یابی و ارائه راه حل برای بهینه سازی شبکه های مخابراتی با تکنولوژی های 2G, 3G, 4G
  • طراحی و پیاده سازی لینک های آنالوگ رادیویی بر اساس شرایط محیطی و جغرافیایی مختلف
  • ارائه خدمات جامع برای چک امنیتی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
  • ارائه راهکار جمع آوری و تحلیل داده های مخابراتی جهت تشخیص خطاها و رفتارهای غیر نرمال من جمله تشخیص fraud