بیومانیتورینگ آب توسط ماهی

معرفى محصول:

سیستم با بررسی پیوسته رفتار نوع خاصی از ماهی که در معرض نمونه آب در حال آزمایش قرار گرفته، وجود حتی مقادیر بسیار جزئی از انواع سم ها در منابع آب را تشخیص می دهد.
نمونه آب به طور پیوسته از مخزن اصلی به داخل دستگاه پمپ می شود و پس از تعدیل دما به ظرف شیشه ای آزمایش که ماهی ها در آن قرار دارند وارد می شود. با بررسی رفتارهای ماهیها از قبیل سرعت، ارتفاع در ظرف آزمایش، شتاب حرکت، چرخش ها و … می توان به وجود سموم مختلف در آب پی برد. این ابزار بسیار دقیق تر از سنسور های صنعتی می باشد و مقادیر بسیار کم از سم را آشکار کرده و هشدار های لازم در سریع ترین زمان ممکن صادر میکند.
بررسی رفتار ماهی ها از روش پردازش تصویر ویدئویی حرکات و الگوریتم پیشرفته شبکه عصبی موسوم به Deep Learning انجام می شود. حداقل 10 ماهی داخل محفظه آزمایش وجود دارند و رفتارها، سرعت، ارتفاع، شتاب، جهت چرخش تک تک ماهی های موجود در ظرف مورد بررسی قرار می گیرد و به این ترتیب احتمال اعلام خطر اشتباه False Alarm به حداقل می رسد.
با ذخیره رفتار ماهی ها در برابر مقادیر مشخص سموم مختلف، می توان آلارم های متفاوتی را تعریف کرد تا در سریع ترین زمان ممکن هشدار مناسب صادر شود.

مشخصات محصول:

 • مقادیر اندازه گیرى شده در دستگاه:
  سرعت ماهى ها
  ارتفاع شنا کردن
  فاصله بین ماهى ها و تشکیل گروه
  رشد ماهى
  ابعاد و زوایاى حرکت
  تعداد ماهى ها
 • خروجى ها : آلارم محلى، شبکه، امکان ارسال SMS
 • رابطه کاربرى : نرم افزار مخصوص تحت Linux
 • تعداد ماهى : حداقل 10 ماهى
 • نوع ماهى: باب تایگر
 • زمان نگهدارى دوره اى: بیش از 14 روز

This post is also available in: English