دیتا دیود چیست؟

در این مقاله در مورد دیتا دیود صحبت می کنیم و همچنین در مورد کاربردهای آن در امنیت می پردازیم.